MÜŞAR-Ü BİL-BENAN


MÜŞAR-Ü BİL-BENAN
(Müşar-ü bil-benam) Parmakla gösterilen. (Gösterilen şeyin meşhur ve belli olduğundan kinayedir

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.